Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Kontraktmål

Kontraktmål for PPR 2013 -2014

Mål 1: Tilbyde pædagogisk- og psykologiske supervisions – og sparringsrum

Overskrift:

Hvad vil vi?

 

Baggrund:

Hvorfor vil vi det

Vi vil tilbyde målrettede og individuelt tilpassede pædagogisk- psykologiske supervisions- og sparringsrum for at medvirke til at understøtte indsatserne omkring børn og forældre.

Vi ønsker at tilbyde supervisions- og sparringsrum, der har et pædagogisk-psykologisk sigte mod konteksten.

 

 

 

 

 

Den nyeste forskningsviden omkring inklusion peger på, at PPR kan støtte op om inklusionsindsatsen på skolerne ved bl.a. at understøtte og være med til at kvalificere lærernes teamsamarbejde – og ved at understøtte de lærere på skolerne, der har specielle kompetencer (fx spydspidser), således at disse læreres viden kommer mere i spil.

PPR vil derfor understøtte inklusionsindsatsen ved at tilbyde behovstilpassede supervisions- og sparringsrum til både lærerteams og kompetencepersoner på skolerne.

 

Handleplan:

Hvordan vil vi gøre det?

Måling:

Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

 

 

Vi vil:

 1. beskrive rammerne for supervisions- og sparringstilbuddet på PPRs hjemmeside
 2. gå i dialog med skolelederne om tilbuddet og afklare, hvordan et sådant tilbud kan give mening på deres skole
 3. etablere supervisions- og sparringsgrupper, hvis mål er tydeligt definerede og beskrevet (på baggrund af aftale med skolens ledelse)

 

 

Vi vil:

 1. ved afslutningen af hvert supervisions- og sparringstilbud evaluere på lærernes udbytte af tilbuddet, og hvordan det har haft betydning for praksis.
 2. på baggrund af evalueringerne udarbejde en intern skrivelse, med fokus på denne form for kontekstrettet PPR- indsats.

Mål 2: Oprette gruppetilbud til småbørnsforældre ift. barnets kommunikative og sproglige udvikling

Overskrift:

Hvad vil vi?

 

Baggrund:

Hvorfor vil vi det

Vi vil oprette gruppetilbud til småbørnsforældre for at give forældrene mulighed for at øge deres kompetencer i forhold til at styrke deres barns kommunikative og sproglige udvikling.

 

 

 

Den tidlige kommunikative og sproglige udvikling har stor betydning for et barns sociale og senere faglige udvikling.

Ved at styrke de kommunikative og sproglige kompetencer i småbørnsalderen vil vi fremme øget faglighed og bedre mulighed for at barnet inkluderes – også på sigt.

I barnets første leveår er det forældrene, der har den største indflydelse på barnets sprogudvikling. Denne ressource vil vi gerne understøtte.

Det er en anden form for logopædisk intervention, end vi traditionelt har benyttet – og vi vil gerne afprøve denne model.

 

Handleplan:

Hvordan vil vi gøre det?

Måling:

Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

 

 

Oprette grupper for forældre til:

 1. 2-4 årige børn med forsinket sproglig udvikling
 2. 4-6 årige børn med brede sproglige vanskeligheder
 3. 4-6 årige flersprogede børn, som er på vej til at tilegne sig dansk

 

 

Vi vil udarbejde:

 1. et spørgeskema til forældrene med fokus på tilfredshed og udbytte af deltagelse i gruppen (udfyldes på det sidste møde i grupperne)
 2. en intern evaluering af denne form for logopædisk intervention

Mål 3: Indsamle viden om og erfaring fra brugere om, hvornår PPR’s

indsatser bedst bidrager til at understøtte inklusion

Overskrift:

Hvad vil vi?

 

Baggrund:

Hvorfor vil vi det

Vi vil indsamle aktuel viden og erfaring fra udvalgte grupper af vores brugere, for at finde ud af hvornår og i hvilke sammenhænge PPR’s indsatser bedst bidrager til at understøtte inklusion.

 

 

 

Hvidovre Kommunes politiske mål er inklusion af 98 % af alle børn i almenundervisningen. Det stiller krav til samarbejdet mellem forældre, lærere, pædagoger og PPR’s medarbejdere.

Vi ønsker at opnå større viden om, hvilke PPR-indsatser der opleves mest hjælpsomme for vores brugere.

 

Handleplan:

Hvordan vil vi gøre det?

Måling:

Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet?

 

 

Vi vil:

 1. udarbejde et materiale til at indsamle viden og erfaringer fra udvalgte grupper af vores brugere
 2. indsamle fortællinger om, hvordan PPR bedst muligt kan understøtte inklusion

 

 

Vi vil:

 1. på baggrund af den indsamlede viden udarbejde beskrivelser af områder og indsatser, der fremover kan kvalificere PPR’s understøttelse af inklusion.